English
Thứ 3, 18/02/2020

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Thứ 6, 04-01-2019 09:00

     Sáng ngày 02 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả.

     Theo Quyết định số 01/QĐ-BQTG ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng (Quyết định số 01/QĐ-BQTG) bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) bà Bùi Thị Kim Phượng, Phó Chánh Văn phòng, giữ chức Chánh Văn phòng, Cục Bản quyền tác giả và Quyết định số 02/QĐ-BQTG ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng (Quyết định số 02/QĐ-BQTG), bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) bà Trần Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan giữ chức Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả. Quyết định số 01/QĐ-BQTG và Quyết định số 02/QĐ-BQTG có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng cho bà Bùi Thị Kim Phượng và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho bà Trần Thị Thanh Nhàn

     Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng chúc mừng và khen ngợi những đóng góp tích cực của bà Bùi Thị Kim Phượng và bà Trần Thị Thanh Nhàn vào thành tích chung của cơ quan trong thời gian qua đồng thời cũng yêu cầu tân Chánh Văn phòng và Tân Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tiếp tục phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, phát huy được những thế mạnh về chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân, điều phối tốt công việc trong phòng, nỗ lực hoàn thành tốt công việc và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tập thể Cục Bản quyền tác giả. Cục trưởng nhấn mạnh, Văn phòng Cục và Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là hai phòng ban quan trọng của Cục. Sự kiện quan trọng này đánh dấu sự kiện toàn trong bộ máy tổ chức cán bộ của Cục. Cục trưởng mong muốn bà Bùi Thị Kim Phượng và bà Trần Thị Thanh Nhàn sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo, điều hành Cục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng bản quyền tác giả ngày càng vững mạnh.

Lê Hương