English
Thứ 3, 07/04/2020

Hội nhập quốc tế

Tin Tức

Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Trong những năm qua, hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tác giả, quyền liên quan từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực thi trong nước và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019)

Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan Hà Nội, ngày 9/8/2019

Trong những năm qua, hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tác giả, quyền liên quan từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực thi trong nước và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định  Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019)

Hội thảo về Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT), Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn (BTAP)

       Hệ thống các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đã đáp ứng công tác bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia WTO của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam đã và đang từng bước được thực hiện có kết quả, bảo vệ được quyền lợi của công dân và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm của công dân, pháp nhân các nước thành viên.

Hội thảo về Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố

Tiếp cận tri thức là quyền của con người. Đây là điều kiện tiên quyết để con người có thể phát triển đầy đủ và toàn diện vì nó mở ra cánh cửa tới giáo dục, cơ hội việc làm, cải thiện sức khỏe và sự tham gia vào hoạt động xã hội, văn hóa và chính trị. Tuy nhiên, do thiếu các tác phẩm được công bố ở những định dạng dễ tiếp cận, nên gần 300 triệu người dân trên toàn cầu bị hạn chế nghiêm trọng về quyền hiểu biết.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới - ngày 26 tháng 4 năm 2019

Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019)

- Nội dung Hiệp định CPTPP: Bản dịch Tiếng Việt không chính thức, Bản Tiếng Anh - Nội dung Chương Sở hữu trí tuệ: Bản dịch Tiếng Việt không chính thức, Bản Tiếng Anh

Phiên họp Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO lần thứ 58

     Ngày 24.9.2018, Phiên họp lần thứ 58 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Đại hội đồng WIPO) đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ. Trước khi khai mạc kỳ họp, toàn thể Đại hội đồng WIPO đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thông điệp của Tổng giám đốc WIPO nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Hàng năm, vào ngày 26 tháng 4, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới để ghi nhận vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả) đối với việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo.