English
Chủ nhật, 08/12/2019

Lễ ký kết Biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội và Cục Bản quyền tác giả

Thứ 6, 03-05-2019 05:00

        Nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Biên Bản Ghi nhớ hợp tác vào ngày 26/4/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ Ký kết Biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa cục Bản quyền tác giả và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội

          Trên tinh thần tự nguyện vì sự phát triển chung của hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam, hai Bên nhất trí cùng phối hợp với các nội dung cụ thể như sau:

        1.  Phối hợp triển khai hoạt động đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam;

        2. Hai bên cùng phối hợp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền tác giả, quyền liên quan;

        3. Hai bên phối hợp tổ chức các Gameshow, các sự kiện cộng đồng, các chương trình về quyền tác giả, quyền liên quan;

       4. Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, chương trình trên truyền hình, diễn đàn để tuyên truyền, giới thiệu và trao đổi nhằm nâng cao nhận thức xã hội và cộng đồng về quyền tác giả, quyền liên quan;

       5. Hai bên hợp tác điều tra, nghiên cứu về thực trạng và tình hình thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan trong cả nước qua đó phân tích các khó khăn, thuận lợi từ việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan nhằm tạo ra môi trường ổn định cho việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam;

        6. Phối hợp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin số về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam trên tất cả các loại hình;

      7. Thu thập, tổng hợp các ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, các cơ sở, các đơn vị… để kiến nghị lên Chính phủ các chính sách, chế độ nhằm đẩy mạnh việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

        8. Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan khác tùy theo năng lực của hai bên.

 

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và ông Vương Quốc Thắng, giám đốc Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội  tại Lễ Ký kết Biên Bản ghi nhớ hợp tác

       Với những nội dung thiết thực của Bản ghi nhớ, chương trình hợp tác giữa Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ góp phần vào nỗ lực chung trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Đồng thời hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để các điều khoản của bản ghi nhớ thực sự đi vào chiều sâu, có sự gắn kết chặt chẽ, bền vững.

Lê Hương