English
Thứ 3, 18/02/2020

Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan khu vực phía Nam

Thứ 2, 02-07-2018 12:00

      Ngày 29/06/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan” khu vực phíaNam.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị

(Ảnh:Thiều Quang)

      Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu khai mạc Hội nghị, chào mừng hơn 70 đại biểu đại diện đến từ các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh phía Nam, các sở ban ngành có liên quan, đại diện cơ quan thanh tra, cán bộ phòng chuyên môn của các quận và một số cơ quan thông tấn, báo chí đến dự và đưa tin.

      Tại Hội nghị, ông Bùi Nguyên Hùng đề cập đến việc từng bước hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam và lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan là điều kiện bắt buộc trong quá trình hội nhập này.Việt Nam đã từng bước rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng các cam kết quốc tế, đồng thời phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh tiến bộ bước đầu về thể chế pháp luật, chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tình trạng vi phạm bản quyền vẫn diễn ra trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong môi trường công nghệ cao (Internet) và chính vì thế đã ảnh hưởng đến môi trường sáng tạo, đầu tư và phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan khu vực phía Nam (Ảnh: Thiều Quang)

      Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành,Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/20018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định này thay thế Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006.

Phó Cục trưởng, bà Nguyễn Hằng Nga giới thiệu nội dung chính của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP(Ảnh: Thiều Quang)

     Các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả giới thiệu nội dung chính và những điểm mang tính mới của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP. Nghị định có 06 chương, 51 điều:

     Chương I - Những quy định chung, có 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), bao gồm những nội dung sau:Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

     Chương II - Quyền tác giả, có 23 điều (từ Điều 6 đến Điều 28), bao gồm những nội dung sau: Tác giả, đồng tác giả; Tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác; Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu; Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh; Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ; Quyền tác giả đối với chương trình máy tính; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả; Quyền nhân thân; Quyền tài sản; Sao chép tác phẩm; Trích dẫn hợp lý tác phẩm; Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo; Chủ sở hữu quyền tác giả; Chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh; Sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước; Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng.

    Chương III - Quyền liên quan, có 05 điều (từ Điều 29 đến Điều 33), bao gồm những nội dung sau: Quyền của người biểu diễn; Trích dẫn hợp lý cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; Bản sao tạm thời; Sử dụng bản ghi âm, ghi hình; Sử dụng chương trình phát sóng.

     Chương IV - Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, có 08 điều (từ Điều 34 đến Điều 41), bao gồm những nội dung sau: Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan; Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

    Về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cũng có một số thay đổi như việc bỏ quy định về đầu mối tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan tại các Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; quy định về thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan rút ngắn còn 12 ngày; thời gian cấp lại rút ngắn còn 07 ngày; bổ sung quy định về trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

    Chương V - Tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, có 07 điều (từ Điều 42 đến Điều 48), bao gồm những nội dung sau: Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; Biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; Thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; Khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình; Thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; Thực hiện chế độ báo cáo; Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.

    Về biểu mức nhuận bút, tiền thù lao, quyền lợi vật chất; thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình; thông tin, quản lý quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định quy định rõ quyền và trách nhiệm của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng: Tổ chức đại diện này phải công khai, minh bạch, có bộ dữ liệu thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan như hợp đồng ủy quyền của hội viên, danh sách tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền cho tổ chức đại diện tập thể được khai thác, sử dụng; biểu mức tiền nhuận bút, thù lao...; Làm rõ quan hệ giữa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng... Tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng dân sự hoặc trọng tài.

     Chương VI - Điều khoản thi hành, có 03 điều (từ Điều 49 đến Điều 51), bao gồm những nội dung sau: Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành.

    Cụ thể, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cũng như tổ chức, cá nhân khác thực hiện và bảo vệ quyền của mình. Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông tin công khai để các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng liên hệ, thỏa thuận về việc khai thác, sử dụng; Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có nghĩa vụ liên hệ với chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan hoặc bên được ủy quyền để thỏa thuận việc khai thác, sử dụng theo quy định. Thứ ba, tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan được giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc trọng tài.

Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Thiều Quang)

     Về công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh công tác trọng tâm, trọn điểm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý hành vi xâm phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, và những khó khăn trong trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi phạm, nhất là đối với chương trình máy tính và trong lĩnh vực công nghệ thông tin, môi trường số và Internet.

     Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đại biểu về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt trong môi trường số và Internet, ông Bùi Nguyên Hùng nhấn mạnh cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan của mình; nâng cao nhận thức và ý thức của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm, đối tượng quyền liên quan và công chúng về thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan./.

Thanh Tú COV