English
Thứ 3, 18/02/2020

Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan khu vực phía Bắc

Thứ 4, 18-04-2018 12:00

    Ngày 11/4/2018, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan” khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Minh Hoàng)

    Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng địnhvề vai trò của quyền tác giả, quyền liên trong việc xây dựng và phát triển thị trường văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018, góp phần khắc phục những vướng mắc, bất cập, tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phù hợp với thông lệ quốc tế. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi nhằm nắm vững quan điểm, nội dung của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, trong đó có quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định; Tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và vấn đề mới nảy sinh, từ đó kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đại biểu đến tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Hoàng)

    Các đại biểu nghe giới thiệu nội dung Nghị định số 22/2018/NĐ-CP với 06 chương, 51 điều. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP dành một chương quy định về Tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có 6 điều quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan gồm biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình; thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện chế độ báo cáo. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cũng có một số thay đổi như việcbỏ quy định về đầu mối tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan tại các Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao); quy định về thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan rút ngắn còn 12 ngày; thời gian cấp lại rút ngắn còn 07 ngày; bổ sung quy định về trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Minh Hoàng) 

    Hội nghị cũng trao đổi về tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn diễn ra ở một số nơi trong một số lĩnh vực với hình thức và mức độ khác nhau, đặc biệt trong môi trường số và Internet; những khó khăn, vướng mắc trong quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với chương trình máy tính và trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trình bày tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Minh Hoàng) 

    Các đại biểu thống nhất cho rằng để góp phần thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt trong môi trường số và Internet cần thiết tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm, đối tượng quyền liên quan và công chúng về thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan./.

           Linh Phan COV