English
Thứ 3, 07/04/2020

Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan Hà Nội, ngày 9/8/2019

Thứ 5, 08-08-2019 08:22

Trong những năm qua, hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tác giả, quyền liên quan từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực thi trong nước và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam và các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định  Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành tại Việt Nam từ ngày 14/1/2019) đã và đang từng bước được thực hiện, bảo vệ được quyền lợi của công dân Việt Nam và thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế khi sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.  

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đã đạt được, hoạt động thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn diễn ra ở các lĩnh vực với những hình thức và mức độ vi phạm khác nhau. Điều này đã và đang là thách thức đối với hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng và hoạt động phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa nói chung của đất nước.

Kỷ nguyên số và Internet đã và đang cho chúng ta nhiều cơ hội dễ dàng tiếp cận đến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vào bất cứ thời gian nào, tại bất kỳ địa điểm nào do chúng ta tự lựa chọn, nhưng đồng thời, cũng đặt ra cho chúng ta những khó khăn trong thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số và Internet.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và tìm ra các giải pháp hữu hiệu, tăng cường hiệu quả thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả (COV) phối hợp với Hiệp hội phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA) tổ chức Hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan vào ngày 9/8/2019 tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; đại diện các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; các tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan; các doanh nghiệp khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; cán bộ và các báo cáo viên từ Cục Bản quyền tác giả và từ Hiệp hội phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA), Hiệp hội phần mềm Video Nhật Bản (JVA).

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận về các quy định pháp luật và thực trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; Các biện pháp chống vi phạm bản quyền trên Internet tại Nhật Bản; Các hoạt động ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền và xúc tiến phân phối nội dung có bản quyền của CODA; Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam.

COV