English
Thứ 3, 18/02/2020

Bức tranh toàn cảnh về hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan năm 2018

Thứ 5, 27-12-2018 09:55

     Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan luôn giữ một vị trí quan trọng trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Tuyên truyền và phổ biến pháp luật là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Nói cách khác, quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống được bắt đầu bằng hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật. Nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò rất quan trọng trong việc đưa pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện trong thực tế cuộc sống. Chính vì vậy, trong năm 2018, công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan được Cục Bản quyền tác giả hết sức quan tâm và đẩy mạnh.

     Thực hiện Chương trình hợp tác về quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, ngày 02/2/2018, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (COV) đã phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO) tổ chức Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan” tại Hà Nội. Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan và việc phân phối nội dung được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong hoạt động thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy giao lưu phát triển công nghiệp văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 

Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan” tại Hà Nội ngày 02/2/2018

     Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là Nghị định số 22/2018/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và Nghị định số 85/2011/NĐ-CP. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ra đờiđánh dấu bước tiến trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Nhằm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Nghị định đến công chúng, “Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan” được tổ chức tại Hà Nội ngày 11/4/2018; Thừa Thiên Huế ngày 21/6/2018 và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/6/2018 cho đại diện các Sở VHTTDL, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018, góp phần khắc phục những vướng mắc, bất cập, tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP tại Hà Nội ngày 11/4/2018

     Trong khuôn khổ hưởng ứng các sự kiện: ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) và ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho những người tham gia sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ sách và người đọc sách, đánh giá thực trạng, đưa ra những đề xuất kiến nghị cho công tác quản lý và thực thi pháp luật pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực xuất bản, Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Thư viện quốc gia tổ chức “Hội thảo quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản” vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội. Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận các vấn đề pháp lý về quyền tác giả đặt ra đối với hoạt động của thư viện, trong đó có thư viện điện tử, thư viện số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng các giới hạn, ngoại lệ quyền tác giả sử dụng trong thư viện phải đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả với đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc tiếp cận tài liệu, thúc đẩy hoạt động thư viện, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập, phù hợp điều kiện thực tiễn của đất nước và thông lệ quốc tế. 

Hội thảo quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản tại Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2018

      Sáng ngày 19/9/2018, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (COV) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) và Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc (KCC) tổ chức Hội thảo về Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số. Hội thảo nhằm cung cấp các quy định pháp luật và thực trạng bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng tại Việt Nam; bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số - giá trị của sự hiệp lực ở tầm quốc gia và quốc tế, kinh nghiệm từ K+ và Tập đoàn Canal+; những thách thức đối với bảo hộ các chương trình phát sóng trong môi trường số; những thách thức và biện pháp ứng phó - chiến lược quản lý bản quyền của SBS và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số. Hội thảo Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số là một hoạt động thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Hội thảo về Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số tại Hà Nội ngày 19/9/2018

      Với chủ đề “Tìm phương án quản lý bản quyền trong môi trường số”, Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp tổ chức đã diễn ra sáng ngày 31.10 tại khách sạn InterContinental, tòa nhà Landmark 72, Hà Nội. Diễn đàn Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc năm 2018 tập trung thảo luận hai vấn đề chính sau:  Sự biến đổi của môi trường bản quyền và phương hướng, chính sách bảo vệ bản quyền, Bảo hộ quyền và mở rộng phân phối nội dung kỹ thuật số, các diễn giả đã trao đổi và đưa ra nhiều giải pháp xung quanh các nội dung thiết thực như: sự thay đổi về chính sách và pháp luật bản quyền cho sự phát triển của ngành công nghiệp bản quyền ở hai quốc gia bao gồm các vấn đề về bảo hộ quyền tác giả trong sự biến đổi của môi trường số; nghiên cứu điển hình về bảo vệ các chương trình phát sóng tại Việt Nam. Đặc biệt, giải pháp đối phó với vi phạm bản quyền trong môi trường số, trọng tâm là những phương án mang tính chính sách và pháp luật là nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm của các diễn giả và người nghe. Những giải pháp và kiến thức tại Diễn đàn sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho công tác quản lý, thực thi bản quyền trên môi trường số tại Việt Nam; đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam với Hàn Quốc trong lĩnh vực bản quyền. Đây sẽ là cơ hội tốt để Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của hai quốc gia.

Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018 tại Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2018

     Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đặc biệt tăng cường hiệu quả hoạt động chống vi phạm bản quyền trong môi trường số là những hoạt động thiết thực trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan hiện nay tại Việt Nam. Sáng ngày 02/11/2018, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức Hội thảo về “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số” tại khách sạn Nikko, Hà Nội. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và cùng thảo luận về các quy định pháp luật, quản lý, thực thi và thực trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; những thách thức trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và kinh nghiệm của Đan Mạch, Hàn Quốc trong vấn đề này; thực trạng hoạt động khai thác, sử dụng tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và giải pháp tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan để đáp ứng yêu cầu thực thi trong môi trường số, nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số. Bên cạnh đó các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia để đưa ra các khuyến nghị về mặt cơ chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật, từ đó góp phần thực thi có hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới. Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số có ý nghĩa thiết thực trong việc trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và quốc tế nhằm khắc phục những thách thức đang đặt ra về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số hiện nay tại Việt Nam. 

Hội thảo về “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số” tại Hà Nội ngày 02/11/2018

      Nằm trong chuỗi các hoạt động và chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tới công chúng theo Đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2017 - 2020” đã được Phê duyệt theo Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018, với sự đồng hành của Công ty Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (K+), Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” (số 3) tại trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” số 3 là ba đội chơi đến từ ba trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi và vô cùng quyết liệt với bốn vòng thi gay cấn và hấp dẫn. Đây là sân chơi bổ ích, lý thú và sôi nổi cho các em sinh viên, giúp cho các em sinh viên được giao lưu học hỏi, trang bị thêm kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan. Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” số 3 tổ chức thành công tốt đẹp và tạo được nhiều dấu ấn đối với các bạn sinh viên tham gia cũng như đối với những người quan tâm và yêu thích lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.  

Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” (số 3) năm 2018

      Thực hiện Chương trình hợp tác về quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (COV) phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO) tổ chức Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và Trưng bày truyện tranh của Nhật Bản vào ngày 24, 25/11/2018 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và cùng thảo luận về các quy định pháp luật, quản lý, thực thi và thực trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; các quy định pháp luật, quản lý, thực thi và thực trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Nhật Bản; các biện pháp chống vi phạm quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản tại Nhật bản; nỗ lực của CODA liên quan đến việc chặn website và đình chỉ quảng cáo (phiên bản IWL Nhật Bản) và bên cạnh đó cùng chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia Nhật Bản để đưa ra các khuyến nghị về mặt cơ chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật từ đó góp phần thực thi có hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Những kinh nghiệm về giải pháp thực thi bản quyền trong thực tiễn, giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, các chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin từ Hội thảo sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho công tác quản lý, thực thi bản quyền tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam với Nhật Bản, quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh này. Đây sẽ là cơ hội tốt để Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của hai quốc gia.

Lễ cắt băng khai trương Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và Trưng bày truyện tranh của Nhật Bản

      Ngoài ra, năm 2018, Cục đã phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị về pháp luật - quản lý - thực thi quyền tác giả, quyền liên quan về chương trình máy tính vào ngày 13/6/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh cho 100 cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao C50 và Thanh tra Sở; tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke và khách sạn ngày 30/8/2018 tại Lạng Sơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến nhóm thủ tục hành chính quyền tác giả, quyền liên quan tại Thừa Thiên Huế và Hà Nội; phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc, Lai Châu tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật luật quyền tác giả, quyền liên quan cho thanh tra viên, cán bộ nghiệp vụ thuộc sở, Quận, Huyện… và tổ chức 03 đoàn khảo sát tình hình thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

      Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, diễn đàn, tọa đàm về quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả còn thực hiện việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thông qua các kênh khác nhau như phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc xây dựng các bài viết, phát sóng các chương trình truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trên Đài Truyền hình Việt Nam (chương trình Chuyển động VTV24).

     Nhằm cung cấp đến bạn đọc các hoạt động của Cục, thông tin, văn bản pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan... Website Quyền tác giả Việt Nam (http://www.cov.gov.vn) tiếp tục là kênh thông tin quan trọng nhằm giúp bạn đọc cập nhật, tìm kiếm các thông tin bổ ích về quyền tác giả, quyền liên quan.

      Nhìn chung, bức tranh về hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong năm 2018 của Cục Bản quyền tác giả đa màu sắc và có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng. Cục Bản quyền tác giả đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Lê Hương