English
Thứ 3, 18/02/2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số

Thứ 3, 18-09-2018 03:50

      Kỷ nguyên số và Internet đã và đang cho chúng ta nhiều cơ hội, dễ dàng tiếp cận đến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vào bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào do chúng ta tự lựa chọn nhưng cũng đặt ra cho chúng ta những thách thức làm thế nào để bảo hộ được quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và quyền của tổ chức phát sóng nói riêng trong môi trường số, internet. Để tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có quyền của tổ chức phát sóng và đưa ra các giải pháp hữu hiệu, tăng cường hiệu quả hoạt động chống vi phạm bản quyền trong môi trường số, Cục Bản quyền tác giả (COV) phối hợp với Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) và Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc (KCC) tổ chức Hội thảo về bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số vào ngày 19/9/2018 tại Hà Nội.

      Hội thảo nhằm cung cấp các quy định pháp luật và thực trạng bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng tại Việt Nam; bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số - giá trị của sự hiệp lực ở tầm quốc gia và quốc tế, kinh nghiệm từ K+ và Tập đoàn Canal+; những thách thức đối với bảo hộ các chương trình phát sóng trong môi trường số; những thách thức và biện pháp ứng phó – chiến lược quản lý bản quyền của SBS và giải pháp nâng cao hiêu quả bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số.

      Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; đại diện các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; các doanh nghiệp khai thác, sử dụng chương trình phát sóng;  cán bộ và các báo cáo viên từ Cục Bản quyền tác giả và từ Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam, Tập đoàn Canal+, Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình SBS Contents Hub, Hàn Quốc.

      Hội thảo Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số là một hoạt động thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa của quốc gia.

 

Banner Hội thảo Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số

ThanhTu