English
Thứ 3, 07/04/2020

Tổ chức bộ máy

Thứ 2, 26-03-2018 04:22

Cục trưởng: Bùi Nguyên Hùng

Email: hungbn@cov.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Phạm Thị Kim Oanh

Email: oanhpk@cov.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Trịnh Tuấn Thành

Email: thanhtt@cov.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hằng Nga

Email: nganh@cov.gov.vn

 

Văn phòng Cục:

1. Bùi Thị Kim Phượng, Chánh văn phòng

Email:  phuongbk@cov.gov.vn

2. Lê Thị Hải, Chuyên viên

Email:  hailt@cov.gov.vn

3. Nguyễn Thị Loan

Email:  loannt@cov.gov.vn 
4. Phạm Hà My, Chuyên viên

Email: myph@cov.gov.vn

5. Nguyễn Mạnh Hùng, Lái xe

Email:  hungnm@cov.gov.vn

 

Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan:

1. Quản Tuấn An, Trưởng phòng

Email:  anqt@cov.gov.vn

2. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng

Email:  hant@cov.gov.vn

3. Phan Thùy Linh, Chuyên viên

Email: linhp0401@gmail.com

4. Hà Thị Dung, Chuyên viên

Email: hadung8998@gmail.com

 

 Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế:

1. Phạm Thanh Tùng, Trưởng phòng

Email:  tungpt@cov.gov.vn

2. Lưu Thanh Tú, Chuyên viên

Email: tult @cov.gov.vn 

3. Lê Thị Hương, Chuyên viên

Email: huonglt@cov.gov.vn

 4. Phạm Minh Hoàng

Email:  hoangpm@cov.gov.vn

 

Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

1. Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng

Email:  nhantt@cov.gov.vn

2. Lê Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng

Email:  hanhlh@cov.gov.vn

3. Đặng Hữu Tuấn, Phó Trưởng phòng

Email:  tuandh@cov.gov.vn

4. Trần Thị Thùy Dương, Chuyên viên

Email: duongtt@cov.gov.vn

5. Đoàn Diệu Linh, Chuyên viên

Email: linhdd@cov.gov.vn

 

 

Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa

1. Hoàng Long Huy, Trưởng phòng

Email: huyhl@cov.gov.vn

2. Nguyễn Thiều Quang, Phó trưởng phòng

Email: thieuquang90@gmail.com

3. Hoàng Minh Dũng Chí, Chuyên viên

Email:  hoangminhdungchi193@gmail.com

 

Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan:

1. Đỗ Kiên Trung, Phó Giám đốc

Email:  kientrung2206@gmail.com

2. Đỗ Trung Quân

Email:  dotrungquan0711@gmail.com