English
Thứ 3, 18/02/2020

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai chương trình công tác năm 2019 của Cục Bản quyền tác giả

Thứ 5, 27-12-2018 09:50

     Sáng ngày 12/12/2018, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019 tại Cục Bản quyền tác giả.

      Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả. Thay mặt Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng trình bày báo cáo kết quả các công việc Cục Bản quyền tác giả đã thực hiện trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả đã đoàn kết và nỗ lực khắc phục những khó khăn để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

 

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai chương trình công tác năm 2019 của Cục Bản quyền tác giả

      Về công tácnghiên cứu, xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện đề án, văn bản pháp luật

     Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 được lãnh đạo Bộ giao, Cục Bản quyền tác giả đã báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 26/03/2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Để các đề án, các văn bản pháp luật đi vào cuộc sống và thực hiện một cách có hiệu quả thì công tác tổ chức triển khai thực hiện các đề án, chiến lược, văn bản pháp luật là một việc vô cùng quan trọng. Năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; Quyết định số 781/QĐ-BVHTTDL ngày 07/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2017 và Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong giai đoạn 2017-2020”.

      Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

      Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong năm 2018, Cục đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế tổ chức 11 cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn khoảng 1800 lượt đại biểu: phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO), Hiệp hội Phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA) tổ chức “Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan”; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; phối hợp với Thư viện quốc gia tổ chức Hội thảo về quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), ngày Sách Việt Nam (21/4); phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị về pháp luật - quản lý - thực thi quyền tác giả, quyền liên quan về chương trình máy tính và Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke và khách sạn; phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến nhóm thủ tục hành chính quyền tác giả, quyền liên quan, phối hợp với Công ty TNHH Truyền hình K+ (VSTV) tổ chức Hội thảo về quyền của tổ chức phát sóng; phối hợp với Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc (KCC) tổ chức Hội thảo về quyền của tổ chức phát sóng; phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo về quyền tác giả trong môi trường số; phối hợp với Hiệp hội Phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA) tổ chức Hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và Trưng bày truyện tranh của Nhật Bản…

     Hàng năm, nhằm hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức thực hiện các hoạt động có giá trị cao về tuyên truyền bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp theo game show “Bản quyền và sáng tạo” số 1 năm 2016, số 2 năm 2017, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục tổ chức game show “Bản quyền và sáng tạo” số 3 năm 2018 - một sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên được tiếp cận bản quyền với sự tham gia của 3 trường Đại học: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Tôn Đức Thắng và trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Game show đã để lại nhiều ấn tượng cho giới trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên về việc tìm hiểu quyền tác giả, quyền liên quan.

     Năm 2018, Cục đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc, Lai Châu tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật luật quyền tác giả, quyền liên quan cho thanh tra viên, cán bộ nghiệp vụ thuộc sở, huyện trên địa bàn 2 tỉnh và tổ chức 03 đoàn khảo sát tình hình thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

     Năm 2018, được xem là năm thành công trong công tác truyền thông của Cục. Trong năm nay, Cục đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc xây dựng các bài viết, phát sóng các chương trình truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trên Đài Truyền hình Việt Nam (chương trình Chuyển động VTV24).

     Về Công tác thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

     Từ ngày 01/1/2018 đến ngày 30/11/2018, thụ lý, cấp 6.476 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó Miền Bắc: 3.749 Giấy chứng nhận, Miền Nam: 2.602 Giấy chứng nhận và Miền Trung: 125 Giấy chứng nhận. Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu của công tác cải cách hành chính.

     Bên cạnh đó, năm 2018, Cục đã tổ chức xuất bản, phát hành Niên giám đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3 và Quyển 4 năm 2017. Công tác lưu trữ dữ liệu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và back up của website từ CINET theo định kỳ một quý một lần.

     Về Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời nghiệp vụ về quyền tác giả quyền liên quan

     Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời nghiệp vụ là một trong những công tác quan trọng trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, năm 2018, Cục đã tiếp nhận, thụ lý và đã trả lời, giải quyết dứt điểm 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo trình tự thủ tục quy định; tiếp nhận, trả lời nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan 12 đơn thư có nội dung chất vấn về các vấn đề pháp luật và nghiệp vụ quyền tác giả, quyền liên quan và tham gia đóng góp ý kiến đối với 19 văn bản quy phạm pháp luật; 30 văn bản báo cáo tổng hợp phục vụ các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 06 văn bản báo cáo rà soát, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ ngành khác; Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Về Quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa

    Năm 2018, Cục đã triển khai Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2017 của Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg, tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 5000/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2017 về việc tổ chức điều tra thống kê ngành Điện ảnh năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành công nghiệp văn hóa và chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Tổng Cục Thống kê (Vụ Thống kê Công nghiệp) tổ chức cuộc điều tra thống kê ngành Điện ảnh năm 2016.

     Để phù hợp với thực tiễn triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg trong thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg (Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2018 thay thế Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2017.

     Về số hóa dữ liệu đăng ký tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, Cục đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu các tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Tính đến ngày 30/11/2018, đã số hóa được 1418 bộ hồ sơ; phối hợp với đơn vị lập trình FPT cài đặt phiên bản ứng dụng Phần mềm và hướng dẫn nhập dữ liệu cho cán bộ của Hiệp hội bảo vệ quyền của nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA).

     Về Công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

     Trong năm 2018, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. Cục tiếp tục tham gia rà soát Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại Việt Nam – EU; tham dự các Phiên đàm phán chính thức, phiên đàm phán giữa kỳ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực của Nhóm Sở hữu trí tuệ (RCEP), tham dự phiên họp Phiên họp lần thứ 58 Đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO tại Geneva, Thụy Sỹ, phiên họp lần thứ 36, 37 của Ủy ban Thường trực về Quyền tác giả, quyền liên quan (SCCR) tại Thụy Sĩ, phiên họp Hội đồng Trips (WTO) tại Thụy Sĩ, phiên họp 55, 56, 57 Hội nghị Nhóm làm việc về Sở hữu trí tuệ của các nước ASEAN (AWGIPC).Trong khuôn khổ đàm phán các FTA, các phương án đàm phán và đội ngũ cán bộ được cử đàm phán về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, tuân thủ đúng quy chế của Bộ và Đoàn đàm phán Chính phủ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của tiến trình hội nhập.

     Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức 22 đoàn với 35 lượt người ra nước ngoài tham dự các Hội nghị, Hội thảo, học tập, khảo sát và đàm phán quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan; tiếp đón và làm việc 10 đoàn nước ngoài với 16 lượt người vào làm việc về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; cung cấp thông tin về hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ, góp ý dự thảo Hướng dẫn WIPO-HCCH về tư pháp quốc tế và sở hữu trí tuệ, dự thảo Kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2019-2023.

     Về Công tác quản lý các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

     Nhằm thực hiện công tác quản lý các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đạt hiệu quả cao, trong công tác xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Cục đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Chương V Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan như biểu mức, thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất, thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức triển khai đến 5 tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Cục đã đóng góp ý kiến về Dự thảo Điều lệ, biểu mức, thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất, thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam về kiện toàn tổ chức nhân sự lãnh đạo của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Cục đã làm việc với Hội Khách sạn Đà Nẵng giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong thực thi Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng) và có ý kiến đối với đề xuất của Hội Điện ảnh Việt Nam về đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội Bảo vệ bản quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam.

     Về hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

     Giám định quyền tác giả, quyền liên quan là hoạt động khá mới của Cục, tuy nhiên, trong năm qua Cục đã tiếp nhận hồ sơ, thỏa thuận thụ lý giải quyết 04 vụ giám định quyền tác giả, đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật, nhận được sự đồng thuận của cả 2 bên; thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ của 14 vụ giám định; hoàn thiện hồ sơ biểu mẫu và quy trình giám định quyền tác giả, quyền liên quan và phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Dự thảo quy định Hướng dẫn về giá giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo Quyết định số 1992/QĐ-TTg về việc tiếp tục rà soát Danh mục dịch vụ sự nghiệp công.

      Dự kiến chương trình công tác năm 2019, Cục Bản quyền tác giả sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      Về nghiên cứu, xây dựng pháp luật, đề án:

      Trình Bộ trưởng ký Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành nội dung và quy trình cung cấp dịch vụ, hướng dẫn khung giá và giá đối với dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển 5 ngành công nghiệp văn hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng Đề án xây dựng kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức xã hội phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo cam kết tại Hiệp định CPTPP; tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tháo gỡ vướng mắc trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về mức tiền nhuận bút, thù lao khi khai thác sử dụng tác phẩm để biểu diễn công cộng, xây dựng nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Chiến lược quốc gia về Sở hữu trí tuệ.

      Về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

      Phối hợp với các Cơ quan bản quyền nước ngoài, các Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong nước, các sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức quản lý nhà nước có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan.

      Xuất bản tài liệu tuyên truyền: Xuất bản Niên giám đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan; biên soạn và phát hành các tờ rơi, ấn phẩm, video clip, video CD ... về QTG, QLQ để phát hành tới các đối tượng khai thác, sử dụng tác phẩm; biên soạn và phát hành truyện tranh về bản quyền để phát hành tới các học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại một số tỉnh, thành phố; tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại một số địa phương, tiếp tục tổ chức "Gameshow Bản quyền và sáng tạo” dành cho sinh viên các trường đại học, thông tin tuyên truyền trên Website của Cục Bản quyền tác giả tại địa chỉ www.cov.gov.vn và tuyên truyền trên truyền hình.

     Về đăng ký và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

     Không ngừng nâng cấp bảo đảm thực thi tốt hoạt động tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về việc cung cấp dịch vụ công đến với tổ chức, cá nhân có yêu cầu; chuẩn bị đủ các điều kiện hướng tới việc cung cấp dịch vụ hành chính ở mức 3, mức 4 đối với thủ tục này.

     Tăng cường công tác quản lý nhà nước thực thi quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và đối với các tổ chức đại diện tập thể nói riêng. Củng cố, kiện toàn hệ thống các tổ chức đại diện tập thể. Cùng với việc hoàn thiện pháp luật và tổ chức phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh công tác thực thi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan: Thanh tra Bộ, công an, hải quan, tòa án trong xử lý các vụ việc khiếu nại tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan. Chủ động xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh trong thực thi quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức các đoàn công tác, tiến hành khảo sát tình hình quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại một số địa phương.

     Về Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

     Tăng cường công tác hợp tác quốc tế thông qua chương trình hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật: tư vấn kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện chính sách, tổ chức hoạt động của cơ quan chính phủ về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa.

     Tổ chức nghiên cứu các Hiệp ước của WIPO (WCT, WPPT,...) về QTG, QLQ; đánh giá tác động của các Hiệp ước này, xây dựng hồ sơ gia nhập Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế.Dự thảo phương án và đàm phán nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong các FTA theo quyết định, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; dự Hội nghị Nhóm làm việc về Sở hữu trí tuệ của các nước ASEAN (AWGIPC). Tổ chức thực hiện các hoạt động trong Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có việc thực thi nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong các điều ước quốc tế, Hiệp định CPTPP và các FTA mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong năm tới. Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, hội nghị, hội thảo trong chương trình Hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh và WIPO, ASEAN cũng như các quốc gia, tổ chức khác về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa. 

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả chụp ảnh lưu niệm

     Nhìn chung, năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác được Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo đúng tiến độ về thời gian và bảo đảm chất lượng của công việc. Hoạt động quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa từng bước đạt được những kết quả cụ thể: hệ thống các chính sách, quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung và ban hành tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, khuyến khích hoạt động sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa của quốc gia. Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng khẳng định, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự nghiệp phát triển bản quyền tác giả và phát triển công nghiệp văn hóa./.

Lê Hương