English
Thứ 3, 18/02/2020

Liên hiệp quốc tế các tổ chức quyền sao chép (IFRRO)

Thứ 2, 02-07-2018 05:30

Liên hiệp quốc tế  các tổ chức  quyền sao chép –

The International Federation of reproduction right organization (IFRRO)

Liên hiệp quốc tế  các tổ chức  quyền sao chép (IFRRO) là một tổ chức quốc tế liên kết tất cả các tổ chức quyền sao chép cũng như các hiệp hội của các chủ sở hữu quyền tác giả quốc gia và quốc tế.

IFRRO hoạt động theo ba mục tiêu chính:

1/  Khuyến khích việc thành lập các tổ chức quyền sao chép trên thế giới;

2/ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoả thuận và thiết lập quan hệ giữa các thành viên của Liên hiệp;

3/ Nâng cao nhận thức của công chúng và các tổ chức về quyền tác giả và vai trò của các tổ chức quyền sao chép trong việc chuyển nhượng các quyền và tiền bản quyền giữa chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng.

IFRRO ra đời vào năm 1980 từ Nhóm làm việc của uỷ ban quyền tác giả của Hiệp hội xuất bản khoa học, kỹ thuật và y học(STM). Tháng 5 năm 1984 tại Hội nghị ở Oslo, nhóm làm việc này trở thành một tập đoàn không chính thức gọi là diễn đàn quốc tế của các tổ chức quyền sao chép. Dịp này đã đánh dấu sự tham dự trực tiếp hơn của các tác giả và các chủ sở hữu quyền tác giả trong nhóm.

Vào tháng 4 năm 1988 tại Copenhagen, IFRRO trở thành Liên hiệp chính thức có đủ tư cách để nêu lên tiếng nói của mình trên danh nghĩa các thành viên trước các tổ chức quốc tế như là WIPO, UNESCO, Cộng đồng Châu Âu(EC), Hội đồng Châu Âu(CE).

Tháng 12 năm 1992, tại Heilsinki, IFRRO đã thông qua Điều lệ và Hướng dẫn mới trong đó quy định về việc thành lập Hội đồng quản trị và Ban Thư ký.

Tháng 1 năm 1998 Ban Thư ký của IFRRO được thành lập và Trụ sở chính của IFRRO  đặt tại Brussels, Bỉ./.

(Website: www. Ifrro. org)