English
Thứ 3, 18/02/2020

Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam

Thứ 6, 29-06-2018 08:44

Hiệp Hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) được thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-BNV ngày 20/3/2010 của Bộ Nội vụ và được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt (Quyết định số 159/QĐ-BNV ngày 21/2/2011 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam).

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, đại diện theo ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức trong việc quản lý tập thể quyền sao chép tác phẩm tồn tại dưới dạng ấn phẩm theo quy định của pháp luật. Hiệp hội thay mặt hội viên thực hiện việc quản lý tập thể đối với độc quyền cho phép sử dụng tác phẩm dưới hình thức sao chụp và sử dụng số, nhằm khai thác có hiệu quả giá trị kinh tế của tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, theo sự ủy quyền của hội viên và quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 2409, Tầng 24, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3.225.2445

Fax: (84.4) 3.225.2445

Email: info@vietrro.org.vn

Website: www.vietrro.org.vn