English
Thứ 3, 18/02/2020

Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong năm 2017

Thứ 2, 26-03-2018 02:01

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật luôn giữ một vị trí quan trọng trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Chính vì vậy, trong năm 2017, các hoạt động tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan tiếp tục được Cục Bản quyền tác giả hết sức quan tâm và đẩy mạnh.

       Hàng năm, nhằm hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động có giá trị cao về tuyên truyền bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Năm nay, trong khuôn khổ hưởng ứng các sự kiện: ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) và ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Ngày hội Bản quyền và Sáng tạo vào ngày 22/4/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày Hội bao gồm một chuỗi các hoạt động chính như: Hội thảo về Vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan đối với việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; triển lãm: trưng bày băng, đĩa, sách, điện ảnh, truyền hình, mỹ thuật v.v... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trong thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ ý thức được vai trò và trách nhiệm của việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp nối phần hai của Hội thảo là Phiên tòa giả định do Câu lạc bộ Phiên tòa tập sự của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, xét xử một vụ xâm phạm quyền tác giả trong lĩnh vực sao chép tác phẩm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục ý thức cho sinh viên, người dân, góp phần làm giảm tình trạng tranh chấp, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong giai đoạn hiện nay. Ngày hội Bản quyền và sáng tạo là nơi giao lưu cho các tác giả, nhà sách, nhà xuất bản, nhà sản xuất và người sử dụng trao đổi về quyền tác giả, quyền liên quan và về công nghiệp văn hóa; đồng thời đây cũng là sân chơi bổ ích cho các sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa.

 alt

Lễ cắt băng khai trương Ngày hội Bản quyền và sáng tạo

       Nằm trong chuỗi các hoạt động ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cùng với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức diễn đàn “Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới: Đối mới sáng tạo – cải thiện cuộc sống”. Diễn đàn là dịp để các đại biểu đưa ra các tham luận, thảo luận nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cũng như tầm quan trọng của quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống và cây trồng. Các đại biểu mong muốn được tiếp tục tham dự tại các diễn đàn lần sau nhằm cùng tham luận chia sẻ cũng như được tìm hiểu nhiều hơn các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.

alt

Quang cảnh Diễn đàn “Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới: Đối mới sáng tạo – cải thiện cuộc sống” tại thành phố Đà Nẵng

      Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, đồng thời xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 35/QĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức “Hội nghị thực thi pháp luật và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan” tại ba thành phố lớn: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

      Hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về công tác thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời các đại biểu đã trình bày, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

alt

Đại biểu tham dự “Hội nghị thực thi pháp luật và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan”

      Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về quyền tác giả và quyền liên quan, ngày 28/9/2017, tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Văn phòng đại diện Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Bảo vệ quyền cho các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc” năm 2017. Diễn đàn “Bảo vệ quyền cho các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc” tập trung thảo luận các vấn đề chính sau: tổng quan về cơ sở pháp lý và hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam và tại Hàn Quốc; giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Hiệp hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc và Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam(APPA) và tình hình quản lý hỗ trợ giữa hai quốc gia; tình hình xây dựng hệ thống để phân loại mức tiền bản quyền, hệ thống phân loại mức thu tiền bản quyền, quản lý hội viên của Hiệp hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc và tình hình xây dựng hệ thống để phân loại mức thu tiền thù lao quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

      Diễn đàn “Bảo vệ quyền cho các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc” đã cung cấp các thông tin và kinh nghiệm quý giá từ Hai quốc gia với nội dung hướng tới sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, coi đây là động lực để phát huy sức sáng tạo của cộng đồng. Bên cạnh đó, sự chia sẻ về cơ sở pháp lý, hoạt động liên quan đến nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc và việc quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của hai quốc gia cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Đây sẽ là cơ hội tốt để Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của hai quốc gia. 

alt

Đoàn Đại biểu tại Diễn đàn “Bảo vệ quyền cho các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc” 

      Nằm trong chuỗi các hoạt động và chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tới công chúng theo Đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2017 - 2020” đã được Phê duyệt theo Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiều ngày 26 tháng 11 năm 2017, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” (số 2) tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” số 2 có sự đồng hành của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ và Tập đoàn Microsoft Việt Nam. Tham dự Gameshow là năm đội chơi đến từ năm trường đại học trên địa bàn Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại Thương Hà Nội,  Đại học Văn hóa, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là sân chơi bổ ích, lý thú và sôi nổi cho các em sinh viên, giúp cho các em sinh viên được giao lưu học hỏi, trang bị thêm kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan. Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” số 2 tổ chức thành công tốt đẹp và tạo được nhiều dấu ấn đối với các bạn sinh viên tham gia cũng như đối với những người quan tâm và yêu thích lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. 

alt

Gameshow Bản quyền và sáng tạo số 2 năm 2017

      Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, dự thảo hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPPT), ngày 06/12/2017 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức “Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO”. Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO tập trung thảo luận các vấn đề chính sau: Vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển các ngành văn hóa; giới thiệu hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT); những thuận lợi và khó khăn của các quốc gia đang phát triển khi gia nhập 2 Hiệp ước này; tổng quan về hệ thống pháp luật, quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; những linh hoạt của hệ thống quyền tác giả quốc tế và vai trò của Thư viện trong môi trường kỹ thuật số.

      Hội thảo “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO” đã cung cấp những kinh nghiệm quý giá từ các quốc gia với nội dung hướng tới thực hiện có hiệu quả bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và vai trò của thư viện trên môi trường số, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, góp phần bảo hộ, khơi nguồn sáng tạo, kích thích sự phát triển, tiến bộ của loài người. Đây là cơ hội tốt để việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia.

 alt

Quang cảnh “Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO”

      Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả còn thực hiện việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thông qua các kênh khác nhau như hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí thực hiện các phóng sự về quyền tác giả, quyền liên quan.

      Năm 2017, Cục Bản quyền tác giả và VTV24 đã ký bản thỏa thuận về việc phối hợp triển khai xây dựng chương trình truyền hình về quyền tác giả, quyền liên quan để phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. Nội dung các chương trình tập trung vào các sự việc, tình huống liên quan đến vi phạm bản quyền trong các lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, điện ảnh, mỹ thuật, chương trình máy tính v.v...nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho các đối tượng trong xã hội.

     Cục Bản quyền tác giả cũng đã biên soạn và chuẩn bị bản thảo cuốn Cẩm nang quyền tác giả, quyền liên quan để in và phát hành tới các cơ quan, tổ chức thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan cũng như các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu. Cuốn cẩm nang quyền tác giả, quyền liên quan nhằm giới thiệu tới bạn đọc những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất về quyền tác giả, quyền liên quan. Thông qua đó, bạn đọc có thể hiểu và thực hiện những quy định của Luật Sở hữu trí tuệ khi cần xử lý những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Cuốn sách này cũng đề cập một cách khái quát đến chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, cung cấp những thông tin về địa chỉ, điện thoại, website v.v… của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan để các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ khi cần thiết.

     Nhằm cung cấp đến bạn đọc các hoạt động của Cục, thông tin, văn bản pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan... Website Quyền tác giả Việt Nam (http://www.cov.gov.vn) tiếp tục là kênh thông tin quan trọng nhằm giúp bạn đọc cập nhật, tìm kiếm các thông tin bổ ích về quyền tác giả, quyền liên quan.

      Nhìn chung, bức tranh về hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong năm 2017 của Cục Bản quyền tác giả đa màu sắc và có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng. Cục Bản quyền tác giả đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, củng cố đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. 

Lê Hương