English
Thứ 3, 18/02/2020

Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan khu vực Miền Trung

Thứ 6, 22-06-2018 12:00

       Ngày 21/6/2018, tại Lăng Cô, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Hội nghị tập huấn Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan” khu vực Miền Trung.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị (Ảnh: Tuấn An)

      Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu khai mạc Hội nghị, chào mừng hơn 60 đại biểu đại diện đến từ 18 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung bao gồm: các cán bộ làm công tác quản lý và thực thi của các Phòng Quản lý văn hóa, Phòng Nghệ thuật, Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa tại 9 thành phố, thị xã, quận, huyện của Tỉnh Thừa thiên Huế; một số Sở ban ngành có liên quan tại Tỉnh Thừa Thiên Huế như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Hải quan, Thanh Tra tỉnh, Sở Tư pháp, Chi cục Quản lý thị trường Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các cơ quan báo chí truyền thông tại địa phương.

      Tại Hội nghị, ông Bùi Nguyên Hùng đề cập đến vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan trong việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời cập nhật những thông tin thực tiễn quan trọng về hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó bao gồm công tác tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018, góp phần khắc phục những vướng mắc, bất cập, tạo môi trường cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi nhằm nắm vững nội dung điều khoản cơ bản của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, trong đó có quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan tại các tỉnh, thành phố để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định; Tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và vấn đề mới nảy sinh, từ đó kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Phó Cục trưởng Phạm Thị Kim Oanh giới thiệu nội dung chính của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP (Ảnh: Tuấn An)

      Các đại biểu đã được nghe Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả giới thiệu nội dung chính của Nghị định số 22/2018/NĐ-CP với 06 chương, 51 điều, về: Tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có 6 điều quy định về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan gồm biểu mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình; thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện chế độ báo cáo; Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cũng có một số thay đổi như việcbỏ quy định về đầu mối tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan tại các Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; quy định về thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan rút ngắn còn 12 ngày; thời gian cấp lại rút ngắn còn 07 ngày; bổ sung quy định về trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

 

Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Tuấn An)

      Về công tác thực thi, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan: ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh công tác trọng tâm, trọn điểm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý hành vi xâm phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, và những khó khăn trong trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi phạm, nhất là đối với chương trình máy tính và trong lĩnh vực công nghệ thông tin, môi trường số và Internet.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng trình bày tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Thùy Dương)

      Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Bùi Nguyên Hùng nhấn mạnh Hội nghi tập huấn đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã tạo điều kiện cho các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc và thách thức trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nhất là trong thời kỳ hội nhập và sự tác động của cách mạng công nghệ 4.0.

      Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đại biểu về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt trong môi trường số và Internet cần  tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan của  mình; nâng cao nhận thức và ý thức của  tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm, đối tượng quyền liên quan và công chúng về thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan./.

           Thùy Dương COV