English
Thứ 3, 07/04/2020

Thông báo

Tin Tức

Thông báo về việc Hướng dẫn nộp phí đăng ký quyềntác giả, quyền liên quan qua Kho bạc Nhà nước

Để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid 19, tiếp theo Thông báo ngày 30 tháng 3 năm 2020, Cục Bản quyền tác giả thông báo hướng dẫn việc nộp phí để nhận kết quả thực hiện thủ tục đăng ký QTG, QLQ qua tài khoản của Cục Bản quyền tác giả tại Kho bạc Nhà nước như sau:

Thông báo về việc thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa hoặc qua đường bưu điện

Do tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, để bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, kể từ ngày 30/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020 Cục Bản quyền tác giả thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn hoặc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan qua đường bưu điện.

Chi bộ Cục Bản quyền tác giả tổ chức chuyến hành trình về nguồn ý nghĩa

Ngày 18/5/2019, Chi bộ Cục Bản quyền tác giả tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho các Đảng viên trong Chi bộ - chuyến hành trình về nguồn tham quan tại Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (nay thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

Sáng ngày 02 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số ngày 02/11/2018

Hệ thống các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đã đáp ứng công tác bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia WTO của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam đã và đang từng bước được thực hiện có kết quả, bảo vệ được quyền lợi của công dân và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm của công dân, pháp nhân các nước thành viên.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số

      Kỷ nguyên số và Internet đã và đang cho chúng ta nhiều cơ hội, dễ dàng tiếp cận đến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vào bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào do chúng ta tự lựa chọn nhưng cũng đặt ra cho chúng ta những thách thức làm thế nào để bảo hộ được quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và quyền của tổ chức phát sóng nói riêng trong môi trường số, internet.

Thông báo

Thông báo