English
Thứ 3, 18/02/2020

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục Bản quyền tác giả

Thứ 2, 16-07-2018 12:00

      Ngày 04/7/2018, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã tới dự và chủ trì Hội nghị. Về phía Cục Bản quyền tác giả, có tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị Sơ kết Cục Bản quyền tác giả (ảnh Minh Hoàng)

      Thay mặt Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng đã báo cáo Thứ trưởng về kết quả các công việc Cục Bản quyền tác giả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 đã đề ra, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả đã đoàn kết và nỗ lực khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả trình bày báo cáo tại Hội nghị Sơ kết

(ảnh Minh Hoàng)

      Theo đó, Cục Bản quyền tác giả đã chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong giai đoạn 2018-2020”.

      Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và tập huấn công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Tp. Hà Nội ngày 11/4/2018; Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 21/6/2018; Tp. Hồ Chí Minh ngày 29/6/2018 cho đại diện các Sở VHTTDL, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO), Hiệp hội Phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA) tổ chức “Hội thảo về Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan” tại Hà Nội ngày 02/02/2018 cho đại diện các bộ, ngành liên quan; các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; Hội Truyền thông số Việt Nam; đại diện một số trường đại học và cơ quan nghiên cứu; đại diện các đơn vị sản xuất và khai thác nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan. Phối hợp với Thư viện quốc gia tổ chức Hội thảo về quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản tại Hà Nội ngày 20/4/2018 nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), ngày Sách Việt Nam (21/4) cho đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, các nhà xuất bản, các thư viện, công ty phát hành sách. Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị về pháp luật – quản lý – thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; thanh tra việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả đối với chương trình máy tính tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/6/2018 cho đại diện các cơ quan thực thi, thanh tra các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

      Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu công tác cải cách hành chính. Sáu tháng đầu năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã thụ lý, cấp 3253 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, tăng 251 Giấy chứng nhận so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó Miền Bắc: 1919 Giấy chứng nhận, Miền Nam: 1284 Giấy chứng nhận và Miền Trung: 50 Giấy chứng nhận. Việc thụ lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đảm bảo trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính.

      Trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã tiếp nhận, thụ lý và đã trả lời, giải quyết dứt điểm 06 đơn thư liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, cung cấp bản sao 18 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,Thực hiện ghi nhận hoạt động của 05 tổ chức tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

      Cục Bản quyền tác giả đã tham gia rà soát Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); tham dự các Phiên đàm phán chính thức, Phiên đàm phán giữa kỳ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực của Nhóm Sở hữu trí tuệ (RCEP). Ngoài ra, Cục Bản quyền tác giả đã tham dự Phiên 55 Hội nghị Nhóm làm việc về Sở hữu trí tuệ của các nước ASEAN (AWGIPC), Phiên họp lần thứ 36 của Ủy ban Thường trực về Quyền tác giả, quyền liên quan (SCCR), Phiên họp Hội đồng TRIPS và Diễn đàn về vai trò của Bản quyền tác giả và Công nghiệp điện ảnh.

      Quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa tuy là nhiệm vụ mới tại Cục, song 6 tháng đầu năm 2018 đã có những tiến bộ đáng kể, trên cơ sở tổng hợp Kế hoạch và kết quả một năm triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Tính đến tháng 6/2018, đã có 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3/7 Bộ đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg; 46/63 tỉnh, thành phố, 4/7 Bộ đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

      Cục Bản quyền tác giả đã phối hợp với Cục Điện ảnh và Vụ Thống kê Công nghiệp (Tổng Cục Thống kê) tổ chức 02 Hội nghị tập huấn điều tra, thống kê ngành điện ảnh năm 2017 tại Hà Nội (ngày 9/01/2018) và Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 12/01/2018) cho khoảng 600 các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp với đơn vị FPT (đơn vị xây dựng Phần mềm lưu trữ quốc gia về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng) cài đặt phiên bản ứng dụng và hướng dẫn nhập dữ liệu cho cán bộ Hiệp hội bảo vệ quyền của nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA).

      Về quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả đã có những cuộc làm việc với từng tổ chức đại diện tập thể, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức nhằm khắc phục những bức xúc trong dư luận, tiến tới hoạt động công khai, minh bạch của các tổ chức.

     Sau khi nghe báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Cục Bản quyền tác giả, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã biểu dương, ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Thứ trưởng yêu cầu công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường triển khai việc thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phát triển công nghiệp văn hóa.

      Thay mặt Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng cảm ơn Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo Cục trong việc thực thi hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cục Bản quyền tác giả sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018./.

Minh Hoàng