English
Thứ 3, 18/02/2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan”

Thứ 2, 26-03-2018 02:39

Thực hiện Chương trình hợp tác về quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (COV) sẽ phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO), Hiệp hội phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản (CODA) tổ chức Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan” tại Hà Nội vào ngày 02/02/2018.

Tham dự Hội thảo gồm đại diện các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và các cơ quan có liên quan; đại diện các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam và các chủ sở hữu quyền; các chuyên gia pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan, các cán bộ và báo cáo viên của Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO) thảo luận và chia sẻ các kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

alt 

Banner Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan”.

Hội thảo sẽ cung cấp những kinh nghiệm quý giá từ Hai quốc gia với nội dung hướng tới thực hiện có hiệu quả việc thực thi và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Đây là cơ hội tốt để việc thực thi và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia. Bên cạnh đó, Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan” còn góp phần tăng cường năng lực quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan cho các cán bộ làm công tác thực thi, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Thanh Tú