English
Thứ 3, 07/04/2020

Nghiên cứu trao đổi

Tin Tức

Chính sách truy cập mở của WIPO

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã công bố Chính sách Truy cập mở nhằm thúc đẩy, mở rộng truy cập công cộng cho các ấn phẩm thuộc sở hữu của mình, đồng thời đẩy mạnh cam kết của các tổ chức trong việc phổ biến và chia sẻ kiến thức ra cộng đồng.

Về vấn đề Tổ chức quản lý tập thể

Về tổ chức quản lý tập thể và việc hình thành hệ thống quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là vấn đề còn mới mẻ và phức tạp đối với Việt Nam. Chúng ta đã từng bước hình thành được hệ thống thực thi tự bảo vệ quyền.