English
Thứ 3, 18/02/2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số ngày 02/11/2018

Thứ 5, 11-01-2018 12:00

     Hệ thống các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đã đáp ứng công tác bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia và hội nhập quốc tế. Các cam kết tham gia WTO của Việt Nam, các điều ước quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam đã và đang từng bước được thực hiện có kết quả, bảo vệ được quyền lợi của công dân và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng tác phẩm của công dân, pháp nhân các nước thành viên.

     Kỷ nguyên số và Internet đã và đang cho chúng ta nhiều cơ hội, dễ dàng tiếp cận đến các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vào bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào do chúng ta tự lựa chọn song cũng đặt ra cho chúng ta những thách thức làm thế nào để bảo hộ được quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và đặc biệt là quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số, internet.

     Để tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đặc biệt tăng cường hiệu quả hoạt động chống vi phạm bản quyền trong môi trường số, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức Hội thảo về “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số” vào ngày 02/11/2018 tại Hà Nội.

     Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; đại diện các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; các doanh nghiệp, cá nhân khai thác và sử dụng các tác phẩm trên môi trường số; cán bộ và các báo cáo viên từ Cục Bản quyền tác giả, từViện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Uỷ Ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc, các văn phòng Luật sư về quyền tác giả, quyền liên quan cùng các cơ quan báo chí Việt Nam.

     Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận về các quy định pháp luật, quản lý, thực thi và thực trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; Những thách thức trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và kinh nghiệm của Đan Mạch, một số quốc gia trên thế giới; Thực trạng hoạt động khai thác, sử dụng tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và giải pháp tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan để đáp ứng yêu cầu thực thi trong môi trường số nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số bên cạnh đó cùng chia sẻ kinh nghiệmvới các chuyên gia để đưa ra các khuyến nghị về mặt cơ chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật từ đó góp phần thực thi có hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới.

Banner Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số ngày 02/11/2018

Lê Hương