Các điều ước quốc tế
   Hiển thị # 
1 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019)
2 Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn
3 Công ước Berne bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 26 tháng 10 năm 2004)
4 Công ước Rome bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 năm 2007)
5 Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT)
6 Thoả thuận TRIPS về những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 01 năm 2007)
7 Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 12 tháng 01 năm 2006)
8 Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 06 tháng 07 năm 2005)
9 Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996)
10 Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC)
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu